LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Otvárate stránku zameranú na poskytovanie služieb v oblasti zameranej na vykonávanie cestnej dopravy. Táto oblasť je veľmi rozsiahla z hľadiska právnych predpisov. V mnohých prípadoch dopravcovia, vedúci zamestnanci, vodiči a ostatní zamestnanci majú problém priebežne sledovať nové predpisy týkajúce sa cestnej dopravy. Časť tejto problematiky budeme sledovať za Vás.

1.PDF Zákon č. 416 2004 Z. z. o Úradnom vestníku EÚ
[18.12.2007]

Odborné predpoklady:
Osvedčenie odbornej spôsobilosti - Technik požiarnej ochrany
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - Autorizovaný bezpečnostný technik
Osvedčenie - Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečných vecí, podľa ADR
Kurz ADR, organizovaný IRU v rámci projektu Phare,
Kurz lektorov pre školenie zamestnancov z vyhlášky č. 208/1991 Zb.
Kurz lektorov pre špeciálne profesie
Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie NIP v rozsahu 01.1
Kurz lektorov Vzdelávanie v cestnej doprave – sociálna legislatíva v cestnej doprave

Základné informácie
Ing. Ján Kadúc - Dopravná akadémia SR
IČO: 35173025
Číslo živnostenského registra: 207-2866
Člen Slovenskej živnostenskej komory,
člen predstavenstva Krajskej zložky Trnava

LOGO